Chcete nám poslat zboží k reklamaci? Vytiskněte si jednoduchýy reklamacní formulár, přiložte kopii daňového dokladu (faktury) a spolu se zbožím je odešlete na adresu:


"REKLAMACE”
renierperfumes.com
Hermanova 61, Praha 7, 170 00
Praha 7


(zboží v žádném případě neposílejte na dobírku)


Reklamované zboží nám prosím pošlete řádně zabalené proti poškození při přepravě a očistěte jej od případných nečistot.

Záruční lhůta je zákonem stanovena na 24 měsíců, u našeho zboží slouží daňový doklad (faktura) zároveň jako záruční list. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením neodpovídajícím způsobem. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně po vzniku vady. Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s písemným oznámením vad, a obsahovat by mělo i volbu vypořádání nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou.


Reklamaci budeme posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží nebo jeho zástupcem, resp. výrobci takové zboží odešleme k vyjádření a vyřízení. Reklamované zboží nám prosím pošlete řádně zabalené proti poškození při přepravě. Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží směrem od zákazníka nese zákazník. V případě kladného vyřízení reklamace je zákazníkovi zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět na náklady www.renierperfumes.com  Maximální doba vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, ale snažíme se vše maximálně urychlit.


We use cookies to enhance your user experience.
Politica de Cookies